Gode folk

Uden de gode folk - virkelig dygtige, kvalitets-
og omkostningsbevidste samarbejdspartnere
kan Hjorth-Freelance ikke levere et 1. klasses produkt til dig.

Her følger links til gode folk, som leverer illustrationer, fotos, tekst, oversættelser, web-kompetencer, tryk og specialviden til Hjorth-Freelance:

Illustrationer

Illustrator Jens Overgaard Christensen - fugle, planter, landskaber

Illustrator Katarina Månsson - landskaber, biotoper, dyr

 Illustrator René Birkholm - tegner natur med et humoristisk twist 

Illustrator Carl Quist Møller - skøre, vilde dyr

Fotos

AmphiConsult - padder og krybdyr

Biopix - næsten alt fra dansk natur

Helge Sørensen - Fugle, pattedyr

Lennarth Skov Espersen, naturtyper, planter, insekter, mosser, laver etc.

Henrik H. Søndergaard - Fugle, pattedyr, sommerfugle

Kristian Graubæk - insekter, padder, hasselmus etc.

Leif Sørensen (Trente Mølle) - svampe, insekter

Terje Kolaas - skandinaviske fugle og natur

Natureeyes - næsten alt fra dansk natur

Tekster

Jesper V. Christensen - udeliv, naturvejledning, botanik (tjek linkedin)

Søren F. Hansen, naturforvaltning for fugle (tjek linkedin)

Web, apps, mobilspil

Sylvia Design - Webdesign med vægt på fugle/natur

Tryksager og skiltestandere

STEP POWER PRINT - tidligere SvendborgTryk - leverer miljømærkede kvalitetstryksager til en fornuftig pris.

Digitaltryk Odense - posters, roll-ups, labels visitkort etc.

Kopibutikken, Odense - leverer lynhurtigt plakattryk på papir af dine infoplancher - fint til seminarer, til kontorvæggen osv.

P.E. Andreassen leverer prints på lysægte og vejrbestandige materialer. Også hærværkssikre rammer og kortborde.

Andre samarbejdspartnere:

Grafisk designer Tina Lorentzen - min fantastiske redningsplanke - skønne, dygtige Tina kan ALT  www.hjertestans.dk

NATURVÆRKET
er et rådgivende konsulentfirma, som hjælper natur- og miljøprojekter til gennemførelse.

Bangsgaard & Paludan
er et rådgivende biologfirma med speciale i vandløb, naturgenopretning og vådområdeprojekter.

 

Forskitse til planche om vandets kredsløb. Af Birgitte Flarup