Restaurering

Har du også "relikter" som disse stående i dit område?

 

 

 

 

 

 

Det er nok "en ommer", men bemærk, at i mange tilfælde kan et gammelt skilt rekonstrueres, hvis blot tekst og illustrationer er nogenlunde aflæselige.

Jeg giver gerne et tilbud på restaurering af dine gamle skilte
- send gerne fotos for vurdering.

Se eksemplet her fra Ærø Kommune 2015.
Nogle gamle kulturhistoriske skilte fra Fyns Amt er meget medtagne af vind og vejr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klik for et større billede

De gamle skilte affotograferes, illustrationerne rekonstrueres ved billedbehandling og teksten skrives af og tilrettes evt. 
Det hele er sat ind i kommunens layout, trykt på lysægte materiale og indsat i hærværkssikrede kortborde.
Her ses det færdige resultat:

 

 

 

 

 

 

 

 


Klik for et større billede


 
Et andet eksempel på et gammelt, ødelagt "amts-skilt" der genopstår:

Skiltet var helt forsvundet fra p-pladsen ved Hulbjerg Jættestue på Sydlangeland, men fandtes som foto på en webside:

Jeg rekonstruerer og redigerer teksten, kontakter det lokale museum og i samarbejde med dem får jeg fremstillet et nyt og designmæssigt opdateret skilt til Naturstyrelsen Fyn; og jeg tegner bl.a. en ny grundplan over jættestuen. Se resultatet herunder.
Klik for en større version.