Nogle udførte opgaver

Siden firmaets start i 2006 har jeg udført opgaver for:

Enheder i Naturstyrelsen: 
Fyn, Storstrøm, Nordsjælland, Kronjylland, Blåvand, Vestjylland og Vendsyssel.

Desuden:
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Forsvarsministeriet

Kommunerne: Aabenraa, Assens, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Guldborgsund, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odense, Svendborg, Stevns, Thisted, Tønder og Ærø.

Den Danske Naturfond
Bikubenfonden, Svanninge Bjerge
Fugleværnsfonden
Naturmotion
Nateco
Dansk Ornitologisk Forening
Steensgård Gods
S
altholmsejerlauget
Hotel Christiansminde
Tøndermarsk Initiativet
Geopark Det Sydfynske Øhav


Herunder ser du eksempler på udførte opgaver:

Blå Støttepunkter, Sydfyn, 2015: 
Skilte til omkring 20 nye shelterpladser, madpakkehus og kajakhus
omkring Det Sydfynske Øhav - research, tekst og layout.


Folder for Naturstyrelsen Fyn, 2014: 
Helnæs - se folderen her

Folder for Naturstyrelsen Storstrøm, 2013: 
Nyord/Ulvshale se folderen her

5 plancher om naturtyper på Ulvshale, Møn, 2013:


Se plancherne her

To LIFE lægmandsrapporter, oktober 2013:
Se den ene her

13 plancher om trækfugle, Gedser Fuglestation, september 2013:

Se planchen med rød glente i stor version 

Plancher til VandcenterSyd, juli 2013: 

Elmelund Kildeplads - se skiltene her


A3 planche ved Damestenen, for Svendborg Kommune

Se planche om Damestenen her

Sortemosen, klassiske fugleplancher til fugletårn:


Se fugleplanche her

Planche, Bobakkerne Helnæs
Se planchen her
(Research, tekst og grafisk produktion er udført af Hjorth-Freelance.)
 
Tophængt A3 kortbord i Nørreskoven, Tåsinge
 


Se planchen her
(Research, tekst og grafisk produktion er udført af Hjorth-Freelance.)

Højskilt. Jøvet, Fyns Hoved: 
(Research, tekst og grafisk produktion er udført af Hjorth-Freelance.)

Tophængt kortbord ved insekthotel: 

Logo til LIFE Seminar, september 2013:

Se færdige materialer til seminaret her 
(Mulepose, konferencemappe, navneskilt)

Diverse foldere om naturoplevelser,
specifikke arter, kulturhistorie..